Vereniging van Senioren Ewijk

Kerk Ewijk 100 jaar

Op zondag 1 oktober is het dan zover. Mocht u het nog niet in uw agenda hebben genoteerd, dan moet u dat nu zeker doen. Om 10.00 uur start in de kerk, de 100-jarige kerk, de eucharistieviering waarin onze bisschop Mgr. Gerard de Korte zal voorgaan, geassisteerd door de plaatselijke geestelijken. Een aantal mensen is apart genodigd, maar iedereen is van harte welkom.

Na de viering zal onder het genot van een hapje en een drankje achter in de kerk gelegenheid zijn om het comité te feliciteren, na te praten en elkaar te ontmoeten. Tevens kunt u een beamerpresentatie bekijken aangaande de 100-jarige kerk.

Het jubileumboek zal die dag ook ten doop worden gehouden. De vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Ewijk kunnen dan een gratis exemplaar afhalen bij de betreffende stand achter in de kerk. De voorinschrijvers en de verdere geïnteresseerden kunnen daar een jubileumboek kopen.

In het besef dat de katholieke kerk in Nederland (en dus ook in ons bisdom) onder zware druk staat, hebben wij toch gemeend om op deze manier aandacht te moeten schenken aan het memorabele feit dat de Ewijkse kerk 100 jaar geleden is ingewijd. Ook in de hoop iets te kunnen bewerkstelligen richting bisdom aangaande het leveren van een pastoor voor onze parochie. En natuurlijk ook om een dreigende sluiting van onze mooie kerk af te wenden.

Ondanks deze bekende moeilijkheden willen we toch een feest vieren. Een feest van saamhorigheid en gedeelde waarden, waarin ook de kerk nog steeds een centrale rol speelt. Vooral op feestdagen, maar ook tijdens begrafenissen is dat goed te zien. Om e.e.a. symbolisch weer te geven is er bij het afsluiten van de feestelijkheden nog een mooi aandenken beschikbaar voor elk gezin.

Het Comité 100 jaar kerk

Laat een reactie achter