Vereniging van Senioren Ewijk

Nog drie gevarieerde wandelingen voor mantelzorgers in de gemeente Beuningen.

In samenwerking met Stichting Perspectief organiseert Mary van der Linde met haar bedrijf Happiness in Progress vier gevarieerde wandelingen (‘Walking back to Happiness’) voor mantelzorgers in de gemeente Beuningen. Ontspannen, genieten van de natuur, een luisterend oor en verbinding staan daarbij voorop.

De wandelingen vinden plaats op de woensdagochtenden 14 februari, 14 maart en 11 april. Start om 10.00 uur met koffie/thee met iets lekkers en een voorstelrondje. Vervolgens wandelen we met een groep van vier tot zestien mantelzorgers circa anderhalf uur in een rustig tempo over verharde of onverharde wegen, door weilanden, of over bospaden. Telkens nemen we een ander stuk van de prachtige Waaldijk in de wandeling mee. Rond 12.30 uur zijn we terug op de plek waar we gestart zijn.

Wat levert ‘Walking back to Happiness’ u op?

  • In de eerste plaats een leuke ochtend met aandacht voor ú.
  • U ontmoet andere mantelzorgers; misschien wel iemand uit uw eigen dorp of wijk.
  • U wisselt ervaringen uit; mogelijk herkent u uw situatie in het verhaal van een ander.
  • Wandelen draagt bij aan een goede balans tussen zorgen voor u zelf en zorgen voor een ander.

Kosten en betaling:
De gemeente Beuningen draagt een deel van de kosten. Uw eigen bijdrage is € 4,50 per wandeling. Ik verzoek u tegelijk met uw aanmelding uw eigen bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL41RABO 0312 5708 56 t.n.v. Happiness in Progress. U ontvangt uw bijdrage binnen enkele dagen retour indien de wandeling niet doorgaat, als u zelf ziek wordt of wanneer u niet kunt wandelen door onverwachte omstandigheden rond degene waarvoor u zorgt.

De BEUNINGSE WANDELING is al geweest.

EWIJKSE WANDELING, woensdag 14 februari, 10.00 uur
Deze keer verzamelen we op de parkeerplaats van Slot Doddendael, Binnenweg 2, 6644 KD EWIJK waar we na de koffie starten in deze mooie groene omgeving. We lopen grotendeels over verharde wegen, maar houdt u rekening met twee onverharde paden waar het mogelijk wat modderig is.

WEURTSE WANDELING, woensdag 14 maart, 10.00 uur
Het landelijke gebied tussen Weurt en Beuningen is ook zeker een wandeling waard. We starten op de hoek van de Reekstraat en het Lurvinkpad. Komend vanaf Beuningen over de van Heemstraweg ziet u halverwege Beuningen en Weurt aan uw linkerhand een haag met daarachter volkstuinen. Sla op dat punt rechtsaf de Reekstraat in. Na 800 meter ziet u links het Lurvinkpad. We wandelen via rustige, verharde, landwegen richting de Waal, langs de Duivelswaai en keren via de Vossenkuil terug.

WINSSENSE WANDELING, woensdag 11 april, 10.00 uur
Tussen Winssen, de Waaldijk, de snelweg en de van Heemstraweg is veel moois te ontdekken! We starten bij de kerk in Winssen, Notaris Stephanus Roesstraat 37A, 6645 AD. Over de Waaldijk wandelen we in oostelijke richting en via de Hoogewaard en de Biezewaard terug naar Winssen. We lopen grotendeels over verharde landwegen, maar houdt u rekening met enkele paden door gras en bos.

Enkele bijzonderheden:
De Weurtse en de Beuningse wandeling zijn wat langer dan de Ewijkse en de Winssense wandeling.
Gym- of wandelschoenen met profiel die vuil mogen worden zijn aan te raden, ook wanneer we over verharde wegen wandelen.

Aanmelden
Via e-mail naar info@happinessinprogress.nl of bel 06-1804 1346. Bij uw aanmelding ontvang ik graag uw naam, telefoonnummer en opgaaf van de wandelingen waaraan u wilt deelnemen. Indien een wandeling niet doorgaat, ontvangt u van mij tijdig bericht.

Hopelijk heb ik u enthousiast gemaakt. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik zie u graag bij één of meerdere wandelingen

 

Laat een reactie achter

Komende activiteiten

24-05 Fietsen MFA 't Hart 13:30
07-06 Fietsen MFA 't Hart 13:30
14-06 Bustocht Meer info

Wekelijkse activiteiten

Maandag Vrij kaarten 13:30–17:00
Biljarten 13:30–17:00
Dinsdag Inloophuis 09:30-12:00
Woensdag Rikken 13:30–17:00
Biljarten 13:30–17:00
Handwerkclub 13:30–17:00
Donderdag Hartensoos 09:30-12:30
Eetpunt 12:30–14:00
Koersbal 19:30–21:30
Vrijdag Nordic Walking 09:00–11:00
Meer info