Vereniging van Senioren Ewijk

Voorzittersfunctie vacant

Functieverdeling bestuur

In de bestuursvergadering van maandag 16 mei jl. hebben wij, zoals afgesproken in de jaarvergadering , gesproken over de functieverdeling binnen het bestuur. De functie van secretaris blijft bij Bert Peters en penningmeester bij Klaas Vos. Helaas is er op dit moment niemand die de functie van voorzitter ambieert. Dit betekent dat we op dit moment nog steeds een vacature voor het voorzitterschap hebben. Wij als bestuur blijven zoeken maar doen ook een dringend beroep op de leden om binnen uw eigen omgeving uit te kijken naar iemand voor deze functie en vervolgens contact op te nemen met het bestuur.

Bestuur VvSE

Komende activiteiten

Bingomiddag in 't Hart 28 april 13.30
Bingomiddag in 't Hart 26 mei 13.30

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA 't Hart
Maandag Biljarten 13.30-17.00
Vrij kaarten 13.30-17.00
Dinsdag Inloophuis 09.30-12.00
Workshop tekenen 14.00-16.00
Woensdag Biljarten 13.30-17.00
Prijsrikken 13.30-17.00
Donderdag Hartensoos 09.30-12.30
Eetpunt 12.30-14:00