Vereniging van Senioren Ewijk

Vrienden van Waelwick (slot)

In stilte nog steeds aanwezig

In de voorgaande artikelen over de Vrienden van Waelwick schreef ik: in stilte verdwenen. Het zal u duidelijk zijn dat de grote activiteiten die de Vrienden steeds georganiseerd hebben er niet meer zijn. De Vrienden van Waelwick bestaan nog steeds, zij het in stilte. Dit door besluiten die het bestuur genomen heeft en door het nare coronavirus. Vanwege corona kunnen de Vrienden nauwelijks actief zijn voor en met de bewoners van Klein Waelwick.

Altijd goed besteed.
Misschien heeft u zich afgevraagd waar het geld dat opgebracht is met al die activiteiten aan besteed is. In de loop van de dertig jaren dat de Vrienden bestaan, is veel geld besteed aan het aankopen van dingen waar binnen het zorgpakket nauwelijks ruimte voor was. Zo zijn er voor de afdelingen flat screen tv-toestellen gekocht, een abonnement waar bewoners sport op konden kijken, er kon een snoezelruimte worden ingericht en samen met een sponsor is het terras ingericht met meubilair en parasols. Voor de ergotherapie is apparatuur gekocht, de overkapping bij de volière is ervan aangekocht, voor de afdelingen zijn ovens gekocht waarmee de verpleging samen met bewoners pizza kon bakken. Zo is ook de rolstoelfiets aangeschaft, een tastmuur, er zijn tal van spellen voor bewoners gekocht en zo kan ik even doorgaan.

Kortom, in samenwerking met Waelwick zijn er materiele dingen aangekocht om het leven van de bewoners te veraangenamen.

Iedereen doet het voor de glimlach.
Het belangrijkste is altijd om voor en met bewoners leuke dingen te ondernemen. Een boottocht, de bedevaarten naar Kevelaar, de huifkarrentochten door de omgeving. Natuurlijk jaarlijks de kerststukjes gaan maken bij Bull en met Pasen de paasstukjes. Hele gewone oergezellige activiteiten die van zo’n grote betekenis zijn voor de bewoners. De deelnemers leefden er helemaal van op. Wel was te merken dat het gaandeweg de tijd steeds moeilijker werd om bewoners mee te krijgen. Ze wilden wel, maar vaak konden ze niet meer.

De belangstelling voor de feest- en muziekmiddagen is altijd groot geweest. Dat waren feesten met mooie muziek, lekker eten, (als het mocht een borreltje) en een bingo. Altijd reuze gezellig en bewoners genoten daar zichtbaar van. Bij velen was een glimlach van oor tot oor op het gezicht zichtbaar.

Ook de sinterklaasfeesten met cadeautjes, de kermis met het haringhappen, de kermis met oliebollen zijn steeds erg op prijs gesteld. Het vieren van de gewone feesten is steeds tot iets bijzonders gemaakt. Even weg uit de dagelijkse sleur.

Enorme betrokkenheid.
Al eerder heb ik geschreven over de enorme inzet van alle vrijwilligers die op welke manier dan ook betrokken zijn bij de bewoners van Waelwick. Daarbij horen ook alle muzikanten die hebben bijgedragen aan de successen: ‘t Zootje, Jazzezz, de plaatselijke koren, de solisten, de Zeeschuimers. Uit alles blijkt hoe groot de betrokkenheid bij Waelwick en de bewoners van Waelwick steeds was en is.

Jaarvergadering.
Eenmaal per jaar vond de jaarvergadering plaats. Het bestuur nodigde de vrijwilligers uit voor deze vergadering. De officiële bespreking was altijd kort. Daarna was het een feestavond met muziek, heerlijk eten en gezelligheid onder elkaar.

De Vrienden bestaan nog steeds.
Er zijn dan geen grote activiteiten meer, nog steeds worden voor en met de bewoners dingen gedaan om hun leven te veraangenamen. Om de twee weken treedt een accordeonist op, er komen met grote regelmaat clowns optreden, die speciaal op ouderen zijn gericht. Nog steeds is er een bingo die door de Vrienden ondersteund wordt. In samenwerking met de activiteitenbegeleiding wordt door de Vrienden gekeken waar zij kunnen ondersteunen met activiteiten en waar mogelijk enige financiële ondersteuning.

De Vrienden hebben een financiële buffer opgebouwd en zij ontvangen regelmatig donaties waardoor het mogelijk is hun doelstelling nog steeds waar te maken.

Hopelijk kunnen nog veel bewoners van Klein Waelwick hiervan profiteren.

Toon van Wezel

Komende activiteiten

Fietsen vanaf 't Hart 21 juli 13.30
Fietsen vanaf 't Hart 4 augustus 13.30
Fietsen vanaf 't Hart 18 augustus 13.30

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA 't Hart
Maandag Biljarten 13.30-17.00
Vrij kaarten 13.30-17.00
Dinsdag Inloophuis 09.30-12.00
Woensdag Biljarten 13.30-17.00
Prijsrikken 13.30-17.00
Donderdag Hartensoos 09.30-12.30
Eetpunt 12.30-14:00