Vereniging van Senioren Ewijk
bestuur aan tafel

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Vereniging van Senioren Ewijk

Bestuurlijke taken

Samenwerking:
De SSGB (stichting senioren gemeente Beuningen) krijgt steeds meer gestalte, niet alleen de voorzitters komen bij elkaar, maar ook de totale besturen van de verenigingen uit Weurt Winssen Beuningen en Ewijk.
Er is een goede kruisbestuiving op gang aan ’t komen en we kunnen nu al zeggen dat dit in de toekomst nog veel meer gaat opleveren.

Huisvesting:
Ook in 2015 heeft het bestuur zich ingespannen verbetering en vooral waarborging te verkrijgen in de huisvesting van onze vereniging.
Dit heeft geresulteerd in de verhuizing van het inloop huis naar ’t Hart.
Perspectief en de gemeente waren hier heel blij mee. Het heeft zelfs al geresulteerd in deelname van enkele bezoekers van het Praothuis tijdens onze recentelijke carnavals inloop.

Leden:
Gedurende 2015 hebben zich nieuwe leden aangemeld. Er zijn ook wat opzeggingen geweest, en er zijn een aantal leden overleden.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een ledenaantal op 31 december 2015 van ongeveer 375 leden.
We gaan wel actiever inzetten op de jongere senioren. Dit is de doelgroep geboren na WO II tot 1957. Deze groep onderscheidt zich duidelijk van de generatie voor hen en staan aan de poort van hun pensioen of zijn al met pensioen. Hierdoor wordt opnieuw het verschil met de vorige generatie duidelijk.
Ons ledenbestand bestaat voor meer dan helft (196) uit de vorige generatie leden dus we staan voor een grote uitdaging om de voornoemde groep binnen ons ledenbestand te halen.

Winkelpassen:
Het aantal bedrijven dat korting verleent blijft stabiel. De kortingenlijst wordt twee keer per jaar in De Cirkel gepubliceerd.

Vrijwillige ouderenadviseurs (Voa) en belastingadviseurs:
Onze Voa’s hebben vele adviezen uitgebracht op het gebied van zorgvoorzieningen, mobiliteit, woonaanpassing, sociale contacten, vrijetijdsbesteding en financiële voorzieningen. Er zijn ca. 150 belastingaangiften behandeld en er zijn ca. 70 andere adviezen uitgebracht.

De Cirkel:
De gezamenlijke cirkel is verder verfraaid, en een hoofdstuk algemeen is toegevoegd. Ze zal steeds meer algemeen gaan bevatten waaraan de SSGB haar bijdrage zal gaan leveren.

Computer Leercentrum Ewijk:
Er is een bijeenkomst geweest om uitleg te geven over Windows 10, en haar verschillen tussen Windows 7 en 8.
Dit werd goed bezocht echter er zijn tot op heden weinig belangstellenden welke zich verder willen bekwamen in de onderdelen van Windows 10.
Overigens bestaat nog steeds het inloop uur voor problemen met computers, tablets en iPad. Helaas hebben tot op heden zich nog geen vrijwilligers gemeld met enige kennis van computers om onze leden te ondersteunen bij de computerlessen. Tevens maken wij hierbij bekend dat er vrijwilligers zijn welke gratis bij u aan huis uw kennis van computers willen bijspijkeren.

Website:
Regelmatig wordt de website aangevuld. Ook kunnen nieuwe leden zich via de website aanmelden. Het is zeer nuttig om deze website regelmatig te bezoeken.


Werkgroepen en activiteiten

Recreatief Fietsen
We hebben 9 x gefietst en 10 september zijn we de hele dag weggeweest met 15 personen. In totaal hebben 109 personen deelgenomen.

Nordic-walking
Elke vrijdag hebben we een deelname van ca. 8 tot 10 personen. In totaal hebben 472 personen meegedaan.
5 deelnemers hebben een cursus gevolgd o.l.v. mw. Dorethy Verheijen Welling

Bingo:
Dit is ook in 2015 voortgezet in samenwerking met ’t Uuleke. Tijd en data worden bij onze agenda in de cirkel vermeld.

Soosactiviteiten:
Wekelijks vinden onze soosactiviteiten plaats in ’t Hart: biljarten, kaarten en handwerken. Deze activiteiten kennen een vaste kern aan deelnemers, die met veel plezier deelnemen. Naast het vrijkaarten, wordt er ook prijs gerikt. De biljarters spelen in de Maas en Waalse competitie en een onderlinge competitie, waaruit de clubkampioen naar voren komt.
De handwerkgroep komt woensdagmiddag bij elkaar. De verloting van hun prachtige, eigengemaakte handwerkspullen vond dit jaar ook weer plaats tijdens de Sinterklaasmiddag.

Busreis:
Deze werd gehouden op 2 juli. Bijna 80 deelnemers stonden garant voor een zeer gezellig dagje uit. We reden in een dubbeldekker naar Soerendonk waar we na ontvangst met uitgebreide koffie tafel verder gingen met een smokkeltocht waarbij gestopt werd bij de Achelse Kluis met leuke winkels erbij en niet te vergeten de Trappisten brouwerij. Overigens het was een van de warmste dagen van het jaar, en iedereen werd dan ook in de bus voorzien van een flesje bronwater. Hierna gingen we via een mooie rit door het Belgische en Brabantse land naar Party centrum Antoine waar we genoten van muziek, een Tonnekesprater, en een heerlijk diner. Voldaan zijn we teruggekeerd naar Ewijk, met de belofte om zoiets nog vaker te gaan doen.

Uit eten:
Op woensdag 11 maart gingen we weer wokken bij “Fong Shou”.
Er waren bijna 60 leden aanwezig, waaronder ook een aantal gasten uit Beuningen. Tegen 20:00 keerde iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts.

Op donderdag 11 juni hebben ca. 35 leden een 3 gangendiner gehad in ’t Hart.
Het was een prima maaltijd voor weinig geld en na het eten ging iedereen met een volle maag en een goed gevoel weer naar huis.

Donderdagavond 15 oktober gingen we met 39 leden naar het panne-koek restaurant Den Tol in Beuningen waar men zoveel pannen koeken kon eten als je maar wilde. Ter afsluiting was er nog een heerlijk toetje. Het was dan ook een zeer geslaagde avond.

Op woensdag 7 oktober opende wethouder Geert Hendriks het nieuwe eet-punt wat gaat draaien elke woensdag van 12:30 tot 14:00 uur in ’t Hart. Het is bedoeld voor alle inwoners van Beuningen en een driegangen menu kost slechts € 7,50 Deze eetpunten zijn op verschillende andere dagen ook in Winssen, Weurt en Beuningen.
Je moet dit wel van te voren opgeven bij Perspectief.

Bloemschikken:
Dit is overgegaan naar Winssen omdat de deelname uit Ewijk steeds minder werd.

Leesclub:
Een groepje van een 7 tal dames is in 2015 7 maal bij elkaar gekomen om een gelezen boek te bespreken. Dit gebeurt altijd bij een van de leden thuis. Zij vormen de leesclub van onze vereniging. Aan het einde van een sessie wordt gezamenlijk overlegd, welk boek voor de volgende keer zal worden gelezen.


Betrokkenheid bij leden

Thema avonden
Deze avonden zijn komen te vervallen daar de belangstelling dermate klein was dat het geen nut had om ze te organiseren.
Bijvoorbeeld de Apotheek middag was zeer slecht bezocht: slechts 5 leden waarvan 2 bestuursleden en de WMO voorlichting is helemaal afgeblazen daar er bijna geen aanmeldingen waren. Overigens is er heden aanbod genoeg om uzelf te laten voorlichten over de diverse onderwerpen zoals; valpreventie, bewust wonen, dementie etc.
Het was dan ook voor de organisatoren (bestuur en vrijwilligers) een teleurstelling.
Wij gaan dan ook onze energie voor andere zaken inzetten.

Huisbezoek:
In het afgelopen jaar zijn door bestuursleden en werkgroep zieken en nabestaanden bezocht. Ook is er aandacht geweest voor jubilea en gouden huwelijken.
Totaal in kaart gebracht betekend dit:
48 x voor ziekenbezoek en/of kaart
10 x condoleancekaart
5x vaandel bij uitvaart
1x felicitatie Koninklijke onderscheiding
1x felicitatie 50 jaar koorlid
1 x aanvraag en dankkaart consumpties
carnavalsmiddag Ewijkse Oud Papier Club
2x felicitatie en boeket 50-jarig huwelijk

Verjaardagskaarten:
Ieder lid heeft op zijn verjaardag een verjaardagskaart ontvangen.

De klussendienst is in 2015 weer actief geweest. Er is op aanvraag 17 keer hulp verleend door 7 personen. Het werk varieert van tuinwerk, lekkende kraan, computerhulp en eenvoudig timmer- en/of schilderwerk enz. tot begeleiding van leden naar huisarts, ziekenhuis of opticien.

Inloophuis 2015
Het inloophuis heeft weer een goed jaar achter de rug, er zijn ons helaas bezoekers ontvallen, maar er zijn ook weer nieuwe gezichten bij gekomen. Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in het Inloophuis voor Senioren in Ewijk. De koffie/thee/fris met een koekje staat klaar.
OPENINGSTIJDEN: Iedere dinsdag en donderdag tussen 09.30-12.00 uur. U kunt tussen deze tijden komen en weer weggaan, wanneer u wilt. Ook is het inloop huis in de zomervakantie geopend. 
Als u opgehaald of weer thuis gebracht wilt worden, vrijwilligers staan voor u klaar. Wilt u een spelletje doen of gewoon een praatje, kom dan gezellig naar ’t Hart.

Ondersteunende Activiteiten

Sinterklaasviering:
De Sinterklaasmiddag op  20 november, was een verassing. Hij had geen zwarte piet bij zich maar een secretaresse. Deze kende zelfs alle aanwezigen bij naam en wist ook nog waar iedereen woonde. Ook waren de Ewijks Nick en Simon aanwezig en deze hebben uitstekend de muziek verzorgd. Bij het naar huis gaan werd ook iedereen nog getrakteerd op een echt mooi sinterklaas cadeau. En zoals een tevreden bezoekster schreef; kijk dat is nou echt Ewijk.

Carnaval:
De carnavalsmiddag was op zaterdag 7 februari. Er waren ongeveer 65 leden aanwezig. De presentatie was in handen van Matthieu Roelofs. Dweilorkest “Bar Wah”, de dansgarde, prins en jeugdprins met gevolg van carnavalsvereniging de Dijkvelders luisterden deze middag op. Ook onze eigen volksdansgroep Brigida bracht verschillende dansen op de diverse muzieksoorten. Verder was er het optreden van het duo “Blister” aangevuld met Renate Visser, en Sjaak Hoes vertelde in zijn buut over het wel en wee van ons dorp. Van Prins Fer kreeg hij ook nog een prachtige foto als dank voor de schadevrije jaren waarmee hij de jeugd raad van 11 door de optochten had geloodst. Ook de Promillekes voerden hun succesvolle poppenspel act van de pronkzitting nogmaals uit. Onze leden hebben genoten van deze carnavalsmiddag. De opkomst was goed echter er kunnen altijd nog meer mensen bij.

Onderhoud van het kerkhof:
Het onderhoud van het kerkhof wordt gedaan door vijf leden van onze vereniging.

Alle bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd door bijna 80 vrijwilligers.
Deze zijn van onschatbare waarde voor onze vereniging.

Wij waarderen uw steun en bijdrage en hopen dat dit zal leiden tot een verdere uitbreiding van deelname aan deze activiteiten en verdere groei van onze vereniging.

Komende activiteiten

2 juli Fietsen vanaf 't Hart
16 juli Fietsen vanaf 't Hart

Wekelijkse activiteiten

Een aantal activiteiten zijn weer opgestart:

Maandag Biljarten 13:30–17:00
Dinsdag Inloophuis 09:30-12:00
Woensdag Biljarten 13:30–17:00