Vereniging van Senioren Ewijk
ledenadministratie senioren Ewijk

Contributie informatie

Informatie van de penningmeester van Vereniging van Senioren Ewijk betreft de contributie.

Bericht van de penningmeester

De contributie zal als volgt worden geïnd:

  • Bij leden die een automatische incasso hebben afgegeven, zal het bedrag van € 26,- eind januari van de rekening wordt afgeschreven.
  • De leden zonder automatische betaling ontvangen begin januari een nota van € 28,- met het verzoek het bedrag eind januari over te maken naar NL88 RABO 0114 9028 28

Indien u toch automatisch wilt betalen kunt u contact opnemen met Klaas Vos, penningmeester

Stuur een mail