Vereniging van Senioren Ewijk

Activiteiten 5 mei

Zoals beloofd wat meer informatie over de activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding.

Het Bevrijdingsontbijt.

Gekozen is voor een Bevrijdingsontbijt op dinsdag 5 mei, aanvang 08.30 uur ’s morgens in de kantine van de voetbalvereniging Ewijk. Er zullen 70 à 75 personen uitgenodigd worden: scholieren, leden van Scouting, geïnterviewde mensen van de oorlogsverhalen, van de Seniorenvereniging Ewijk, van het Eetpunt Ewijk en enkele andere personen. De verenigingen wordt gevraagd zelf de uit te nodigen personen aan te wijzen.

Het maken van een boek met oorlogsverhalen en foto’s van WO II.

De afgelopen maanden is een 40-tal interviews afgenomen van oud-Ewijkenaren over hun belevenissen tijdens WO II;  tevens is het nodige fotomateriaal verzameld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door drie leden van het Comité 4/5 mei Ewijk, aangevuld met vier vrijwilligers. Het boekwerk beslaat 208 pagina’s met een formaat van 17 x 24 cm. Er zullen 300 exemplaren gedrukt worden, waarvan 50 als presentexemplaar. Voor de verkoop blijven dan 250 exemplaren beschikbaar.

Komende activiteiten

2 juli Fietsen vanaf 't Hart
16 juli Fietsen vanaf 't Hart

Wekelijkse activiteiten

Een aantal activiteiten zijn weer opgestart:

Maandag Biljarten 13:30–17:00
Dinsdag Inloophuis 09:30-12:00
Woensdag Biljarten 13:30–17:00