Vereniging van Senioren Ewijk

Comité 4-5 mei

De activiteiten op 4 en 5 mei 2020 konden helaas geen doorgang vinden door corona

We hadden gehoopt een flink deel van de geplande activiteiten van 5 mei 2020 dit jaar in te kunnen halen maar nog steeds is het coronavirus een spelbreker. Het herdenkingsprogramma zoals we dat de laatste jaren kenden kon ook dit jaar geen doorgang vinden.

Wat er wel gebeurde op 4 mei 2021:

  • In alle vier de kerkdorpen werd een film gemaakt in de vorm van een vierluik (per kerkdorp een film), die op 4 mei centraal gepresenteerd werd in Beuningen en te volgen op YouTube en andere zendkanalen.
  • Verder werd op 4 mei de families van de oorlogsslachtoffers en andere belangstellenden de gelegenheid geboden om een bloemetje te leggen bij het monument. Ook werden vlaggen geplaatst.

Dit alles om – voor zover de richtlijnen dat toestonden – tot een sobere herdenking te komen.

Toon Reuvers, voorzitter Comité 4-5 mei Ewijk