Vereniging van Senioren Ewijk

Comité 4 en 5 mei Ewijk

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Uiteraard een bijzondere reden om dit te gedenken.

Als Comité 4/5 mei Ewijk is ons gevraagd om voor het dorp Ewijk ook de nodige activiteiten te organiseren. Onderstaand is een 4-tal activiteiten beschreven die dan in Ewijk zullen plaats vinden. Met name voor het maken van een boek met oorlogsverhalen is een werkgroep al maanden aan de slag om e.e.a. tijdig te realiseren. Pakkende verhalen uit de oorlogsjaren 1940-’44, ook voorzien van het nodige fotomateriaal. Het belooft een meer dan interessant boekwerk te worden.

Het Bevrijdingsontbijt

Gekozen is voor een Bevrijdingsontbijt op 5 mei 2020, aanvang 08.30 u ’s morgens in de kantine van de voetbalvereniging Ewijk. Er zullen 70 à 75 personen uitgenodigd worden: scholieren, leden van Scouting, geïnterviewde mensen van de oorlogsverhalen, van de Seniorenvereniging Ewijk, van het Eetpunt Ewijk en enkele andere personen. De verenigingen wordt gevraagd zelf de uit te nodigen personen aan te wijzen.
De organisatie is in handen van een werkgroepje van 4 personen, met ondersteuning van het Nationaal Bevrijdingscomité.

Het maken van een boek met oorlogsverhalen en foto’s van WO II

De afgelopen maanden is een 40-tal interviews afgenomen van oud-Ewijkenaren over hun belevenissen tijdens WO II;  tevens is het nodige fotomateriaal verzameld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door drie leden van het Comité 4/5 mei Ewijk, aangevuld met vier vrijwilligers. Het boekwerk beslaat 208 pagina’s met een formaat van 17 x 24 cm. Er zullen 300 exemplaren gedrukt worden, waarvan 50 als presentexemplaar. Voor de verkoop blijven dan 250 exemplaren beschikbaar

Activiteiten i.s.m. Voetbalvereniging Ewijk

Op de accommodatie van de voetbalvereniging worden op 5 mei de gehele dag de nodige feestelijke activiteiten uitgevoerd: een beachsoccertoernooi met een te verwachten deelname van rond de 100 jeugd- en iets oudere leden, enkele Oudhollandse spelen zoals goal-schieten, touwtrekken, zaklopen e.d., volleybalwedstrijden voor oudere personen, huur van springkussens en andere attributen voor de kleintjes.

De voetbalvereniging heeft zich bereid verklaard de kosten van aan- en afvoer van zand op de parkeerplaats voor haar rekening te nemen. Hardloopvereniging Beuningen zal naar verwachting rond 10.00 u/10.30 uur met brandende fakkel de accommodatie van de voetbalvereniging “aan doen”. De mogelijkheden worden onderzocht om na de middag op de voetbalvelden van de vereniging enkele parachutisten te droppen

Een fietstocht voor scholieren en senioren i.s.m. Stichting Historisch Besef Beuningen en de Scoutinggroepen van de 4 kerkdorpen

Er is overleg gevoerd met Stichting Historisch Besef Beuningen die liet weten dat in samenwerking met de 4 Scoutinggroepen in de gemeente een fietstocht wordt voorbereid.

Voorlopig is deze fietstocht gepland op 19 april 2020, om de drukte op 5 mei enigszins te kunnen spreiden. Op 23 januari wordt deze datum definitief bepaald. Dan zal er ook duidelijkheid komen over zaken als de opzet, de te bezoeken locaties alsmede de tijdsplanning e.d.  Vanuit Ewijk is eerder met de basisschool gesproken over een dergelijke fietstocht en er is ook belangstelling van de zijde van een groepje senioren die in de zomermaanden  1 x in de 2 weken op pad gaan.

Komende activiteiten

2 juli Fietsen vanaf 't Hart
16 juli Fietsen vanaf 't Hart

Wekelijkse activiteiten

Een aantal activiteiten zijn weer opgestart:

Maandag Biljarten 13:30–17:00
Dinsdag Inloophuis 09:30-12:00
Woensdag Biljarten 13:30–17:00