Vereniging van Senioren Ewijk

Een kijkje bij de zandwinning in Weurt

Al rijdend en fietsend naar mijn werk bij ARN in Weurt, zag ik afgelopen jaar het terrein aan de Nieuwe Pieckelaan veranderen van een saaie en kale vlakte in een bijna futuristische filmset.

Gedurende deze tijd werd het terrein ingericht voor de zandwinning, waardoor uiteindelijk het toekomstige recreatiegebied De Beuningse Plas moet ontstaan. Ik vond en vind dit nog steeds zó indrukwekkend, fascinerend en boeiend, dat ik gevraagd heb of ik een keer mocht komen kijken om er een artikeltje voor ons personeelsblad en ook voor de Cirkel over te schrijven (en natuurlijk ook mijn nieuwsgierigheid te bevredigen). Donderdag 13 augustus had ik een afspraak met de projectleider van Boskalis en tijdens een wandeling over het terrein heeft hij getracht mij duidelijk te maken wat er allemaal gaande is (geweest) en wat er verder gaat gebeuren.

Dit alles begon met het demonteren van de hele zandwininstallatie op een locatie bij Lent/Oosterhout en het verhuizen en opnieuw opbouwen in Weurt. Inmiddels werd op het terrein begonnen met het afgraven van de bovengrond, het uitgraven van een soort geul om de contouren van de plas aan te geven en met het graven van het zogenaamde ‘startgat’. Ook is een geluidswal aangebracht om mogelijke hinder voor bewoners te beperken.

Vanuit het startgat wordt het grove materiaal via een onderwaterbuis naar een scheprad gepompt, waar het wordt gewassen en schoongemaakt. Ook worden hier de grote stukken grind en eventueel ander materiaal zoals hout eruit gehaald. Via een transportband gaat het dan naar het voordepot waar het ruwe materiaal wordt opgeslagen op een tunnel. Hier vandaan gaat het naar de klasseer- en sorteerinstallatie waar het in vier verschillende fracties wordt gesorteerd. Drie van deze fracties worden opgeslagen op de tunnelband en het fijnste materiaal wordt in silo’s opgeslagen. In deze tunnelband zijn negen schuiven geplaatst, waar men door middel van mengen nagenoeg ieder gewenst product kan samenstellen. Uiteindelijk wordt het eindproduct naar de verladingssilo’s gebracht. Vanuit deze silo’s kan het eindproduct in de vrachtwagens geladen worden.

Niet alle producten worden direct verkocht, deze worden opgeslagen in de depots. Ook de zandfractie die niet geschikt is voor industriezand, zoals ophoogzand en wegenbouwzand wordt in aparte depots bewaard.

In de centrale controlekamer zijn monitoren opgesteld die het klasseerproces weergeven. De in- en uitwegingen worden hier geregistreerd en verwerkt. Ook worden hier de beelden van de verschillende besturingscamera’s getoond.

Het geproduceerde industriezand wordt onder certificaat verkocht. Om de kwaliteit van het zand te waarborgen is in het kantoor een lab ingericht. Hier worden steekproefsgewijs diverse controles uitgevoerd.

Het was erg leuk om door deze enthousiaste en bevlogen man rondgeleid te worden en ik heb het idee dat ik nu een klein beetje begrijp wat hier allemaal plaatsvindt. En dat is ook wel prettig want de komende 15 jaren zijn ze hier nog wel bezig.

Annie Roelofs