Vereniging van Senioren Ewijk

Herdenking oorlogsslachtoffers Ewijk 8 oktober 2019

Op 8 oktober 2019 was het 75 jaar geleden dat er een noodlottig ongeval plaats vond door de ontploffing van een bren-carrier bij de familie Roelofs aan de Brugstraat  8 in Ewijk.

Bij deze ontploffing kwamen drie kinderen en drie Britse militairen om het leven. Bij de militairen betrof het de soldaten Bertram Neill, Ronald Rogers en Albert Sly, van het 5th Bn. Duke of Cornwall’s Light Infantry.  Deze soldaten waren nog maar enkele dagen in Ewijk en zouden na ongeveer een week weer afgelost worden door anderen.

Naast deze militairen kwam de broertjes Harrie en Theo Roelofs en Gerard van Rossum om het leven. Harrie en Theo waren toen 9 en 6 jaren oud en kinderen van het aldaar wonende gezin van Theodorus Roelofs-Smits. Gerard van Rossum was de zoon van een in een  buurhuis verblijvend gezin van evacuees. Hij was met de genoemde broertjes Roelofs aan het spelen in de buurt van de bren-carrier en de militairen.

Bij de herdenkingsceremonie van 8 oktober werden gelijktijdig enkele andere Ewijkse oorlogsslachtoffers herdacht. Piet Jansen overleed op 7 oktober 1944 ten gevolge van een bombardement in Emmerich, waar hij als dwangarbeider te werk werd gesteld. De 8 jarige Bertie de Kleijn  verongelukte op de van Heemstraweg bij het uitdelen van appels aan de militairen die met militair verkeer in colonne langs kwamen.  Hij liep pardoes onder eenzelfde militair voertuig dat van de andere kant kwam. Jan de Waal werd als verkeersbrigadier aangesteld om het passerende militaire verkeer in goede banen te leiden, doch werd door een benevelde militaire chauffeur met vrachtauto tegen het hekwerk bij het toenmalige Ewijkse gemeentehuis doodgereden. Als laatste van de slachtoffers overleed Wilhelmina Christiaans aan de gevolgen van fikse brandwonden, opgelopen bij het  gebruik van verkeerde brandstof voor de kachel.

Deze gebeurtenis heeft het Comité 4/5 mei vieringen Ewijk op gepaste wijze herdacht. Het eerste gedeelte van de herdenking vond plaats op de plek waar het ongeluk in 1944 zich voltrok. Er waren zo’n 40 mensen aanwezig met daarnaast nog eens zo’n 30 schoolkinderen, mede vanwege het feit dat basisschool De Reuzepas het monument bij de kerk heeft geadopteerd.

Voor het 2e deel van de ceremonie trok het gezelschap naar het monument, waarbij allereerst 2 minuten stilte in acht werden genomen. Henk Plaizier als wethouder van de gemeente Beuningen deed hierna het woord, waarna een zestal scholieren nog enkele toepasselijke gedichten voordroegen. Tot slot werden bloemetjes overhandigd voor de nabestaande families van de slachtoffers teneinde die te bezorgen bij de graven. Voor de drie Britse Militairen werden bloemen geplaatst bij de graven op het oorlogskerkhof Jonkerbosch in Nijmegen.

Foto van links naar rechts: Harrie, Annie, Theo en Cor Roelofs

Komende activiteiten

10 sept. Fietsen vanaf 't Hart
24 sept. Fietsen vanaf 't Hart

Wekelijkse activiteiten

Een aantal activiteiten zijn weer opgestart:

Maandag Biljarten 13:30–17:00
Dinsdag Inloophuis 09:30-12:00
Woensdag Biljarten 13:30–17:00