Vereniging van Senioren Ewijk

MFA ‘t Hart in coronatijd

In gesprek met Richard, de beheerder

Als ik Richard spreek is het coronaprotocol nog actueel. Toen ik ‘t Hart binnenkwam moest ik eerst mijn QR-code laten scannen. Het mondkapje mag af als ik op een plaats zit. De eerst gasten komen binnen en ook voor hen geldt: eerst QR-code scannen. Na twee jaar corona is dat de gewoonste zaak van de wereld.

Ik praat met de beheerder van ‘t Hart, Richard, over de betekenis van corona voor ’t Hart. Als de dag van gister weet hij zich te herinneren dat in de tweede week van maart 2020 alles meteen op slot moest op last van de gemeente. Voor ’t Hart brak een hectische tijd aan. Een tijdlang was ’t Hart zowat helemaal gesloten, ook de school was dicht. Alleen buitenschoolse opvang, de Driestroom en sommige kinderen mochten het gebouw in.

We zijn het snel vergeten, maar het was een bizarre tijd.

In overleg met het bestuur en de gemeente moesten de werknemers in het begin ook naar huis. Ze kregen wel compensatie voor de niet gewerkte uren. Het beheer is de enige groep die steeds, zij het met de nodige voorzichtigheid, aan het werk bleef.

Toen Nederland iets meer van het slot ging, mochten medewerkers in overleg met de gemeente wat klusjes doen.

Verschillende fases
De mogelijkheden om van ’t Hart gebruik te kunnen maken veranderden verschillende keren. Na de eerste sluiting mocht het later tot 17.00 uur open zijn. Kleine activiteiten waren toegestaan, echter steeds met een zeer beperkt aantal mensen. Eigenlijk was er nauwelijks wat te doen. Wel was er steeds één medewerker aanwezig om aanwezigen te bedienen.

Het viel Richard op dat de mensen erg begripvol waren voor de steeds wijzigende omstandigheden.

In de periodes dat er iets meer mogelijk was bleef het toch stil in ’t Hart. Veel deelnemers aan activiteiten zoals de gymnastiek, de koren, het kaarten, etc. kozen voor hun eigen persoonlijke veiligheid en bleven thuis. Inmiddels was iedereen gewend aan het dragen van een mondkapje en men was op de hoogte van de anderhalve meter onderlinge afstand. Dit advies opvolgen bleek soms toch tegennatuurlijk.

Kleine activiteiten
Er zijn de afgelopen twee jaren geen grote activiteiten gehouden waaraan meer dan 50 mensen konden deelnemen. De seniorenbond had het geluk dat de ledenvergadering en de vrijwilligersavond in een periode vielen dat deze activiteiten door mochten gaan. Verder zijn er geen seniorenactiviteiten geweest.

Opnieuw welkom
Gelukkig is er weer beweging in ’t Hart. Zowat alle activiteiten zijn weer van start gegaan. Daaronder 50+ zang, het woensdag rikken, de gymnastiek, biljarten en meer incidentele activiteiten. Richard merkt op dat hij en alle medewerkers blij zijn dat ze weer alle gasten kunnen ontvangen. Wel zullen zij voorzichtig blijven naar de gasten door bijvoorbeeld de hygiëneprotocollen goed in acht te blijven nemen.

Toon van Wezel

Komende activiteiten

Fietsen vanaf 't Hart 21 juli 13.30
Fietsen vanaf 't Hart 4 augustus 13.30
Fietsen vanaf 't Hart 18 augustus 13.30

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA 't Hart
Maandag Biljarten 13.30-17.00
Vrij kaarten 13.30-17.00
Dinsdag Inloophuis 09.30-12.00
Woensdag Biljarten 13.30-17.00
Prijsrikken 13.30-17.00
Donderdag Hartensoos 09.30-12.30
Eetpunt 12.30-14:00