Vereniging van Senioren Ewijk

OSN, Opgeruimd Staat Netjes, “Opgeruimd” Netjes Schoon

In november 2018 is het “Ewijks raapgroepje OSN” voor de derde keer op pad gegaan om ons dorp weer een stukje schoner te maken.

En dat dit gelukt is, blijkt wel uit de 5 volle zakken en de bijzondere vondsten die gedaan werden. Maar liefst 2 prachtige, hoewel enigszins vervuilde, damestassen werden gevonden!! Meteen was er bij de mannen enige strijd wie de groene mocht hebben en wie de bruine. Daarmee wilden ze, met de Sint-surprises in hun achterhoofd, de sier maken bij hun partners.

Naast deze tassen vonden we ook een, helaas niet meer spelende, autoradio. Daar was in deze tijd van DAB+ geen animo voor, dus die is afgevoerd naar de gemeente. De 8 halve liter-pakken Vivit vielen wel prima in de smaak, temeer daar op enkele meters er vandaan een in plastic gehulde en goed belegde sandwich gevonden werd.

Om de handen en ruggen te sparen, zijn er 2 karretjes gemaakt die met enthousiasme ontvangen werden. Het blijkt toch steeds weer gewichtig werk te zijn.

Wat het rapen voldoening geeft zijn niet alleen de volle zakken, schone bermen en trottoirs, maar vooral de positieve reacties, of in een enkel geval zelfs een zak noten, die we onderweg ontvangen. En niet alleen tijdens het rapen, maar ook digitaal worden we gecomplimenteerd. Ons werk wordt kennelijk zeer gewaardeerd. De schrijfster van de mail deed zelfs een voorstel voor een wijziging van de naam Opgeruimd Staat Netjes in ONS met als betekenis: Opgeruimd Netjes Schoon. En dan wordt met Opgeruimd niet alleen de schone omgeving bedoeld, maar ook dat de werkzaamheden met een opgeruimd gemoed gedaan worden.

Waarvoor onze dank.

Komende activiteiten

donderdag Fietsen 13:30-17:00
1 en 8 augustus vanaf 't Hart

Wekelijkse activiteiten

Maandag Vrij kaarten 13:30–17:00
Biljarten 13:30–17:00
Dinsdag Inloophuis 09:30-12:00
Woensdag Rikken 13:30–17:00
Biljarten 13:30–17:00
Handwerkclub 13:30–17:00
Donderdag Hartensoos 09:30-12:30
Eetpunt 12:30–13:30
Koersbal 19:30–21:30
Vrijdag Nordic Walking 09:00–11:00
Meer info