Vereniging van Senioren Ewijk

Tabaksschuur in Ewijk

Veel lezers van de Cirkel zullen wel eens door de Brugstraat in Ewijk gekomen zijn.

Als je van Ewijk richting dijk gaat, zie je aan de linkerkant een L-boerderij en een tabaksschuur. De boerderij en de tabaksschuur dateren van 1779 wat op de gevel van de boerderij te zien is. Destijds was dit het eigendom van Freiherr Von Nagel-Doornick van kasteel Doddendaal.

Er waren toen veel kleine boerenbedrijven die tabak teelden. Zo rond 1850 werkte het merendeel van de arbeiders in Maas en Waal in de tabaksindustrie en de veeteelt. Vaak gebeurde dit in combinatie. In die tijd waren er in Maas en Waal en boven de Waal veel tabaksschuren. Kenmerkend voor deze schuren waren de hoge nok en de manier waarop de schuur belucht werd. Aan de zijgevels zijn kleppen gemaakt die open en dicht gezet kunnen worden om het drogen van de tabaksbladeren te regelen.

Dezelfde familie
Generaties lang is het pand met de tabaksschuur en de grond gepacht door de familie Roelofs. Op 29 juni 1949 is dat stuk van ’t Roth door de gemeente aangekocht voor het symbolische bedrag van ƒ 1,00. Daarna heeft de familie Roelofs het huis met de tabaksschuur en bijbehorende grond pand met opstal aangekocht. Theo kan zich niet herinneren dat zijn voorouders tabak teelden. Hij weet dat zijn grootvader destijds boerde en voerman was. Hij parkeerde zijn paardenkar in de tabaksschuur. Dat is nog te zien. De lemen vloer is erdoor beschadigd geraakt. De deuren in de zijgevels zijn er waarschijnlijk later ingemaakt. Daarachter waren vroeger varkenshokken. In de schuur zit ook een bovenvloer waarop vroeger tot 1973 onder de nok het hooi bewaard werd.

Monumentenstatus?
Gaandeweg de tijd heeft de tabaksschuur veel geleden. Er is een stuk van de muur uitgevallen en het dak is lange tijd beschermd met een enorm zeil. Theo heeft het dak inmiddels laten herstellen in oude glorie. Ook de rest van de schuur is hij stukjes bij beetjes aan het herstellen.

Omdat het zo’n bijzondere schuur betreft, heeft Theo bij de gemeente geïnformeerd of hij in aanmerking komt voor subsidie. Toen bleek dat de tabaksschuur geen gemeentemonument is.

De partij BN&M wil graag dat de tabaksschuur behouden blijft vanwege cultuurhistorische waarde en heeft dit binnen de gemeenteraad onder de aandacht gebracht. In 2021 is in de raad besproken wat de staat van de schuur is. Men bestudeert of het een gemeentemonument kan worden. Inmiddels heeft ook de rijksdienst voor cultureel erfgoed interesse gekregen voor deze schuur.

Terwijl het monumentenproces loopt, werkt Theo op eigen tempo, met grote zorgvuldigheid en met gevoel voor authenticiteit aan het herstel van deze prachtige tabaksschuur.

Toon van Wezel

 

Komende activiteiten

Sinterklaasmiddag in 't Hart 26 november 13.30

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA 't Hart
Maandag Biljarten 13.30-17.00
Vrij kaarten 13.30-17.00
Dinsdag Inloophuis 09.30-12.00
Workshop tekenen 14.00-16.00
Woensdag Biljarten 13.30-17.00
Prijsrikken 13.30-17.00
Donderdag Hartensoos 09.30-12.30
Eetpunt 12.30-14:00