Vereniging van Senioren Ewijk

Vrienden van Waelwick

In stilte verdwenen

Apetrots zaten de oprichters op 15 december 1989 bij de notaris om de akte te tekenen waarmee de Vrienden van Waelwick opgericht zijn. Het doel van de stichting was eenvoudig en duidelijk: de bewoners van Waelwick wat extra’s bieden zoals gezellige en ontspannende activiteiten, een presentje aanbieden en het gezelliger maken van de gezamenlijke ruimtes. Om dit doel te bereiken organiseren de Vrienden activiteiten om gelden te genereren. Sponsoren en donateurs konden daarbij helpen.

Al voor de oprichting waren er mensen actief betrokken bij Waelwick om voor de bewoners wat extra’s te kunnen doen. Zo werden fancy fairs gehouden en doneerden mensen. Van deze opbrengt is onder andere de eerste bus voor Waelwick gekocht, waarmee bewoners met een rolstoel vervoerd konden worden. Uit dit initiatief is de Stichting Vrienden van Waelwick ontstaan.

Gedragen door het dorp
Bij de oprichting was Ewijk een stuk kleiner dan nu en Waelwick nam in het dorp een prominente plaats in. Toen was het een groot verpleeghuis waar ouderen, zieke en dementerende mensen opgenomen waren, waaraan op diverse afdelingen passende zorg en verpleging geboden werd. Veel mensen uit Ewijk en verre omgeving zijn er opgenomen geweest. Veel mensen uit Ewijk en omgeving zijn er werkzaam geweest. Waelwick en de ontwikkelingen die Waelwick doormaakte werden gedragen door het dorp.

Ieder leverde op eigen wijze een bijdrage
In die sfeer ontwikkelde de Vrienden van Waelwick zich waarbij mensen zich gemakkelijk en met enthousiasme aanmeldden om vrijwilliger te zijn. Deze groep Vrienden van Waelwick groeide uit tot ver boven de honderd mensen. Mensen die elk op eigen wijze een bijdrage leverden aan het tot stand komen en uitvoeren van de activiteiten die de Vrienden organiseerden. Daar kwam heel wat bij kijken. Activiteiten werden bedacht, plannen werden gemaakt, overleg met de gemeente voor allerlei toestemmingen. Overleg met de vrijwilligers, met Waelwick, met de middenstand van Ewijk, met mensen op wiens stoep of erf de activiteiten plaats gingen vinden.
Er waren vrijwilligers die tafels maakten, tafelkleedjes naaiden, spullen inkochten en alle voorbereidende werkzaamheden deden, o.a. het bedenken van activiteiten en wat ervoor nodig was om die activiteiten uit te voeren. Mensen die zorgden voor de bekendmaking van de activiteiten. Veel van dit werk vond in stilte achter de schermen plaats.

Grote verscheidenheid aan taken
Daarnaast hadden veel vrijwilligers tijdens de activiteiten taken. Variërend van het ophalen en begeleiden van de bewoners van Waelwick naar de activiteiten, opvangen van de artiesten die optraden, werken achter de tap en in de bediening, opruimploegen, mensen die zorgden voor de entree en voor de veiligheid. Daarbij heel veel vrijwilligers die met hard werken zorgden voor de opbouw van podia, kramen, tenten en verder voorbereidend werk.

Na de festiviteiten moest alles weer opgeruimd worden. Alle vrijwilligers zullen zich herinneren hoe zwaar met name die taak was.

Het vervolg leest u over een maand.

Toon van Wezel