Vereniging van Senioren Ewijk

Vrienden van Waelwick

In stilte verdwenen

Rommelmarkt
In het begin werden er per jaar drie rommelmarkten gehouden. Een rommelmarkt was nieuw in de omgeving en de belangstelling om gebruikte spullen en huisraad te brengen was groot. Alles werd in ontvangst genomen, gesorteerd, zo nodig gerepareerd en schoon gemaakt zodat het klaar was voor de verkoop. Ook daarvoor was steeds veel belangstelling.
De inname en het sorteren gebeurde in de fietsenstalling van Waelwick. In de winter was dat werken in de vrieskou. De gesorteerde spullen werden in dozen verpakt en opgeslagen. Er waren allerlei categorieën; grote spullen, elektra, glaswerk, keukenspullen, mooie spullen, kleding, gereedschappen, boeken, platen en cd’s, diversen, schilderijen en meubels.

Waelwick omgetoverd
De rommelmarkt was drie keer per jaar op zaterdag en op zondag. In overleg met Waelwick werden de Binnentuin, de therapieruimte en de aanbouw omgetoverd naar een rommelmarkt. Op vrijdag werd begonnen met het klaarmaken van de markt. De ruimtes werden leeg gemaakt en gevuld met rijen tafels waar de spullen op uitgestald werden. Er werd altijd nauwlettend rekening mee gehouden dat alles toegankelijk was voor rolstoelers en dat bewoners de rommelmarkt gemakkelijk konden bezoeken. De verkoop van de meubels vond plaats in de noodlokalen van de oude school.
Steeds opnieuw was dit een enorme operatie. Telkens weer was er een grote ploeg vrijwilligers die de markt inrichtten. Er was een ploeg vrijwilligers die achter de kramen stonden. Er waren mensen die de catering verzorgden en mensen die zorgden dat de markt er steeds netjes uit bleef zien. Zondag na vijf uur, als de markt afgelopen was, werd het onverkochte ingepakt en opgeruimd. Weer verzorgd door een ploeg vrijwilligers. Na het werk een gezellig hapje met een drankje. ’s Avonds was in het verpleeghuis niet meer te zien dat er een rommelmarkt gehouden was.

Veranderende tijden
Een paar maanden later werd alles weer tevoorschijn gehaald en was er weer een rommelmarkt.
De rommelmarkt was destijds een nieuw initiatief en liep als een trein. De belangstelling was steeds enorm. De Vrienden en alle vrijwilligers konden steeds trots zijn op de opbrengsten.

In de tijd veranderde Waelwick. Voor dementerende bewoners werd Klein Waelwick gebouwd. Meer eigentijds in de veranderende zorgvraag. Waelwick werd een revalidatiekliniek. In dat veranderproces waren tal van aanpassingen nodig en de Vrienden van Waelwick zijn steeds in overleg gebleven met Waelwick om mee te gaan met de veranderingen.

Na de komst van BijWa nam het bijzondere karakter van de rommelmarkt af. Parallel met de veranderingen binnen Waelwick werd de rommelmarkt afgeschaald naar tweemaal per jaar. Met de verkoop van de oude school stopte de meubelverkoop. Toch bleef de rommelmarkt succesvol.

Gaandeweg de tijd nam het aantal vrijwilligers af en werd het een hele toer om de markt in te richten. Een markt inpassen in de revalidatiekliniek werd lastig. Daarbij was de doelgroep van de Vrienden sterk verkleind. Reden voor de Vrienden om te besluiten in 2010 nog eenmaal een grote uitverkooprommelmarkt te houden en er daarna mee te stoppen.

Corona
Vanwege corona moest Zorggroep Maas en Waal een speciale Covid-19-afdeling klaar maken binnen Waelwick.  Deze is gemaakt op afdeling 3, die tot dan in gebruik was als opslag. Afdeling 3 moest leeg waardoor de opslagruimte van de spullen voor de rommelmarkt binnen een week leeg moest zijn voor opslag van ZMW. Met grote spoed zijn alle spullen verkocht, weggegeven of anders weggedaan. Daarmee was de opzet van een laatste spectaculaire rommelmarkt van de baan.

Toon van Wezel