Vereniging van Senioren Ewijk

Vrienden van Waelwick

In stilte verdwenen
Deel 4

Kunstmarkt
Het is nog maar zo’n 15 jaar geleden dat bestuursleden van de Vrienden het idee kregen om een kunstmarkt op te richten.  Met kunstminnende vrienden en kunstenaars werd onderzocht of een kunstmarkt in het dorp haalbaar zou zijn. Toen bleek dat het opzetten van een kunstmarkt een haalbaar doel was werd het idee verder uitgewerkt door de kunstcommissie. Deze commissie bestond uit een afvaardiging van het bestuur van de Vrienden, een kunstenaar en kunstliefhebbers met organisatietalent.
Binnen de grote groep vrijwilligers van de Vrienden was voldoende ondersteuning om de kunstmarkt op te zetten.

Groot animo onder kunstenaars
Er werden kunstenaars uit de verre omgeving benaderd met de vraag of zij op de kunstmarkt wilden exposeren en hun werk te koop wilden aanbieden. Ook hier gold: de opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de Vrienden van Waelwick: Iets extra’s doen voor de bewoners van Waelwick.

De animo onder diverse kunstenaars was groot. Besloten werd om de kunstmarkt te houden in de tuin tegenover Waelwick. Mooi in het centrum van het dorp, kort bij de plaats waar de doelgroep woont. Daarmee was het meteen mogelijk dat bewoners al dan niet met begeleiding de kunstmarkt gemakkelijk konden bezoeken. Zoals bij alle activiteiten die de Vrienden organiseerden stond voorop dat de bewoners altijd konden meedoen met de activiteit of de activiteit op een veilige manier met rolstoel of rollator konden bezoeken.

Kunstmarkt meteen een succes
Vanwege de mooie plaats, een intensieve reclamecampagne, een hele goede voorbereiding, een rijk aanbod van verschillende vormen van kunst én het mooie weer, werd de kunstmarkt meteen een succes.  Bezoekers konden genieten van beeldhouwwerk, schilderwerk, glasfusie, glasblazen, metalen objecten, sieraden maken, werken met textiel of papier, te veel om op te noemen. Ook aan de kinderen was gedacht. Zij konden onder begeleiding hun eigen kunstwerk maken.

De kunstmarkt werd muzikaal steeds opgeluisterd door Jazzezz met dixielandmuziek. Het was steeds een gezellig gebeuren waar mensen wat konden drinken en een belegd broodje konden kopen.

De tiende kunstmarkt werd vanwege het jubileumjaar grootser opgezet. Er waren meer kramen, meer uitstallingen, ook de parkeerplaats van Waelwick was in gebruik genomen. Deze groots opgezette kunstmarkt werd door de burgemeester geopend.
In die tien jaren waren de kunstmarkten met mooi weer een groot succes. Was het weer minder of de hele dag nat, dan verregende de kunstmarkt. Voor de deelnemers, de Vrienden en de kunstcommissie was het dan een lange dag en waren er nauwelijks bezoekers.

De kracht van het succes, een mooie kunstmarkt in de open lucht, bleek ook de zwakte.

In 2018 was de laatste kunstmarkt die door de Vrienden is georganiseerd.

Daarna is de kunstcommissie met de Vrienden uit elkaar gegaan en is de commissie op eigen gelegenheid doorgegaan met het organiseren van een kunstmarkt in Beuningen.

Toon van Wezel.