Vereniging van Senioren Ewijk

Vrienden van Waelwick

“Vrienden van Waelwick” stopt met het organiseren van grote activiteiten.

Na 30 jaar stopt de Stichting “Vrienden van Waelwick” met het organiseren van grote activiteiten waarmee geld opgebracht werd ten bate van de bewoners van Verpleeghuis Waelwick. Sinds de oprichting van “De Vrienden”is er veel veranderd: de vrijwillig(st)ers zijn allemaal ouder geworden en er komen nauwelijks vrijwillig(st)ers bij. We moesten al stoppen met de grote evenementen zoals het Waelwick-festijn en de kunstmarkt en  de rommelmarkten waren nog maar 2 keer per jaar.

Ook is Waelwick veranderd van een groot verpleeghuis naar een revalidatiecentrum. De verpleegzorg is naar Klein Waelwick gegaan waar zo’n 25 personen verblijven. Daarmee is ook de doelgroep voor “De Vrienden” veel kleiner geworden.

Door deze veranderde omstandigheden heeft het bestuur van De Vrienden van Waelwick besloten ook te stoppen met de rommelmarkten.

Op 25 en 26 april 2020 organiseren we een laatste opheffingsrommelmarkt.

Dat betekent dat we geen spullen meer inzamelen op onze inzamelplaats op de Brink.

De Stichting Vrienden van Waelwick blijft bestaan. Voor de bewoners van Klein Waelwick organiseren of bekostigen de Vrienden kleine activiteiten zolang er geld in kas is.

Komende activiteiten

10 sept. Fietsen vanaf 't Hart
24 sept. Fietsen vanaf 't Hart

Wekelijkse activiteiten

Een aantal activiteiten zijn weer opgestart:

Maandag Biljarten 13:30–17:00
Dinsdag Inloophuis 09:30-12:00
Woensdag Biljarten 13:30–17:00