Vereniging van Senioren Ewijk

Trefwoord -informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 06-04-2018

Op vrijdag 6 april jl. vond in MFA ’t Hart de algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats. De voorzitter heette iedereen welkom en hij bedankte de Oudpapierclub voor de uitgereikte consumptiebon.

Fietsseizoen

Fietsen, lekker buiten zijn, de paden op, de lanen in, gezellig ontspannen, gezond voor iedereen!!!

Inloophuis

Wij als gastvrouwen en chauffeurs van de Vereniging van Senioren Ewijk zetten ons belangeloos in voor het Inloophuis en doen dit met veel plezier.