Vereniging van Senioren Ewijk

75 jaar vrijheid – Ewijkse oorlogsverhalen

Met deze titel wordt een boek gepresenteerd met zo’n 45 verhalen over belevenissen van oud-Ewijkenaren over de oorlogsperiode 1940-1945 in Ewijk.       

Het idee om dit boek samen te gaan stellen werd geboren binnen het Comité 4/5 mei Ewijk in het kader van de 75-jarige Bevrijdingsviering op 5 mei van dit jaar, die jammer genoeg niet doorgaat.

De eerste stap in het gehele proces was te inventariseren welke mensen in Ewijk nog het nodige van de oorlog weten te vertellen. Daarmee kwamen we bij de generatie 85- en 90-jarigen uit die de oorlog zelf hebben meegemaakt en zich daar ook nog het nodige van weten te herinneren. Daarbij hebben we ook verhalen opgepakt van mensen die het meer van “horen vertellen” moesten hebben, maar interessant genoeg waren om op te nemen. In drie groepjes van twee zijn daarna in een tijdsbestek van zo’n half jaar interviews afgenomen, waarbij  de verhalen werden uitgewerkt.

Het hier en daar gebruikte dialect hebben wij gerespecteerd om daarmee het authentieke karakter van de opgenomen verhalen te waarborgen. Het is en blijft daarmee ook het eigen verhaal van de verteller. Gebeurtenissen als het neerkomen van de V1 in het weiland van de familie van Piet Bos, het ongeluk en de ontploffing van een Brencarryer bij de familie Roelofs in de Brugstraat waarbij 6 mensen om het leven kwamen komen enkele keren in de verhalenbundel terug. Alles bijeen een boek met zeer interessante oorlogsverhalen van mensen die nu nog in leven zijn.  De herinneringen worden hiermee vastgelegd en bewaard voor de toekomst. Daarmee kunnen ook de jongeren kennis nemen van deze oorlogsbelevenissen en vooral van het feit dat vrijheid  niet vanzelfsprekend is.

Het 160 pagina’s tellende boek is sinds eind april beschikbaar. In het oorspronkelijke programma voor 5 mei hadden we een boekpresentatie gepland, waarbij het 1e exemplaar feestelijk gepresenteerd zou worden aan de burgemeester. Daarbij zouden ook de geïnterviewde personen uitgenodigd worden, alsmede de families van de oorlogsslachtoffers in Ewijk en de sponsoren.

We gaan nu op zoek naar een nieuwe datum in de periode juni/augustus van dit jaar, waarbij het – rekening houdend met de thans geldende omstandigheden – naar verwachting niet mogelijk is al de zojuist genoemde personen uit te nodigen. Zodra hierover meer bekend is laten we dit horen.

Wij bieden dit prachtige boek te koop aan voor het symbolische bedrag van 10 euro.

U kunt gebruik maken van een intekening door uw adres + gewenst aantal boekje(s) te melden bij onderstaande personen:

Ton van den Berg, mobielnr. 06-51352789, e-mail: tonvandenberg15a@live.nl
Toon Reuvers, mobielnr. 06-23152340, e-mail: a.reuvers33@upcmail.nl
Arno Spin, mobielnr. 06-12632636, e-mail: a.spin4@upcmail.nl

Namens het Comité 4/5 mei Ewijk,
Toon Reuvers

Komende activiteiten

2 juli Fietsen vanaf 't Hart
16 juli Fietsen vanaf 't Hart

Wekelijkse activiteiten

Een aantal activiteiten zijn weer opgestart:

Maandag Biljarten 13:30–17:00
Dinsdag Inloophuis 09:30-12:00
Woensdag Biljarten 13:30–17:00