Vereniging van Senioren Ewijk

Agenda Algemene Ledenvergadering

Van zaterdag 16 april 2022, aanvang 14.30 uur in MFA ‘t Hart in Ewijk

 1. Opening door de voorzitter
 2. Presentatie Allard Hock van Regiobank
 3. Pauze
 4. Notulen van de laatste jaarvergadering
 5. Jaarverslag 2021 van de secretaris
 6. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester
 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2021
 8. Vaststelling van de contributie
 9. Verkiezing van de kascontrolecommissie
 10. Doordat twee bestuursleden tussentijds zijn afgetreden, zijn er vacatures binnen het bestuur. Daarnaast treedt Matthieu Roelofs af en hij is niet herkiesbaar.
  Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris voor 10 april 2022.
 11. Busreis 16 juni naar Rotterdam
 12. Aanpassen statuten en naamswijziging vereniging
 13. Mededelingen en rondvraag
 14. Sluiting en iets voor de inwendige mens

Om te weten hoeveel mensen er komen en hoeveel mensen mee willen eten, verzoeken wij u zich vóór 8 april aan te melden bij de voorzitter via e-mail: voorzitter@seniorenewijk.nl

 

 

Komende activiteiten

Fietsen vanaf 't Hart 21 juli 13.30
Fietsen vanaf 't Hart 4 augustus 13.30
Fietsen vanaf 't Hart 18 augustus 13.30

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA 't Hart
Maandag Biljarten 13.30-17.00
Vrij kaarten 13.30-17.00
Dinsdag Inloophuis 09.30-12.00
Woensdag Biljarten 13.30-17.00
Prijsrikken 13.30-17.00
Donderdag Hartensoos 09.30-12.30
Eetpunt 12.30-14:00