Vereniging van Senioren Ewijk

Algemene Ledenvergadering

Agenda

Op zaterdag 18 september 2021 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging van Senioren Ewijk plaats in MFA ’t Hart te Ewijk, aanvang 14.30 uur.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de laatste jaarvergadering
 3. Jaarverslag 2019/2020 van de secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2019/2020 van de penningmeester
 5. Verslag van de kascontrolecommissie 2019/2020
 6. Vaststelling van de contributie
 7. Verkiezing van de kascontrolecommissie
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing;
  Aftredend en herkiesbaar2020 Anke Thomassen en Hans Spits
  Aftredend en herkiesbaar 2021 Klaas Vos, Bert Peters en Hillie Stevens
  Aftredend en herkiesbaar in 2022 Ton Weghorst
  Aftredend en niet herkiesbaar in 2022 Matthieu Roelofs
 10. Voortgang procedure na opzegging lidmaatschap KBO-GLD en aanmelding bij FASV.
 11. Mededelingen en Rondvraag
 12. Presentatie Kelly Boermans: “Erfrechtplanning”?
 13. Sluiting

Iets voor de inwendige mens