Vereniging van Senioren Ewijk

Verlenging van de maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus

Stoppen van alle activiteiten.

Bericht 6 april 2020

Op maandag 23 maart jl. heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Een van de aangescherpte en nieuwe maatregelen is het verbod van bijeenkomsten tot 1 juni 2020.

Dit houdt in dat, naast de normale wekelijkse activiteiten, ook de volgende geplande activiteiten geen doorgang zullen vinden:
– 17 april: het Lentebuffet in revalidatiecentrum Waelwick;
– 18 april: de Algemene Ledenvergadering;
– 30 april: de fietstocht

Daarnaast zijn de geplande herdenking op 4 mei en de Bevrijdingsvieringen op 5 mei geannuleerd. Of en hoe hier verder invulling aan gegeven gaat worden leest u in de volgende Cirkel, nr. 4 van mei 2020.

Tot zover de berichtgeving voor nu. Houd afstand en blijf gezond!

 

 

 

 

Bericht 16 maart 2020

In navolging van de maatregelen van de RIVM en de Nederlandse regering, heeft het bestuur van de Vereniging van Senioren Ewijk besloten met onmiddellijke ingang ALLE activiteiten in MFA ’t Hart te stoppen tot en met 31 maart a.s. Dit houdt in dat de Vrijwilligersavond van 27 maart en ook de normale wekelijkse activiteiten NIET doorgaan. De deelnemers van deze activiteiten zullen via de contactpersonen van dit besluit op de hoogte gebracht worden. Indien nodig zullen wij u na 31 maart verder informeren.

Als u dit leest, wilt u dit dan ook zo veel mogelijk doorgeven aan andere leden van de Vereniging van Senioren Ewijk.

Het bestuur.