Vereniging van Senioren Ewijk
vereniging van senioren Ewijk

Bestuursmededelingen

Opstarten activiteiten

Nu de meeste leden zijn ingeënt en de versoepelingen wat uitgebreid gaan worden, hopen we binnenkort onze activiteiten weer op te kunnen starten. We denken hierbij dan aan het kaarten en biljarten op de maandag- en woensdagmiddag. Ook zien we ernaar uit dat het inloophuis en de Hartensoos weer van start kunnen gaan. Het fietsen is inmiddels weer opgestart.  Ook zal het bestuur, als de vooruitzichten positief blijven, op 17 of 18 september een algemene ledenvergadering uitschrijven.

Dit alles kan natuurlijk alleen doorgang vinden als het bestuur van ’t Hart zegt dat het akkoord is.

Verder is het bestuur van plan om eind september, begin oktober een busreis te organiseren, als er genoeg interesse voor is.
Ook gaan we een aantal nieuwe activiteiten organiseren. We denken nog na over een ’sjoel en boule’ activiteit en een van de bestuursleden gaat een workshop eenvoudig tekenen starten voor onze leden.

Zoals u ziet, durven we weer positief te denken en hebben we weer vooruitzicht op leuke activiteiten en vooral gezellige ontmoetingen.

Hopelijk zien we elkaar snel weer bij onze activiteiten.

Het bestuur