Vereniging van Senioren Ewijk

Bijzondere woningen

Eerste Regulieren

Zowat iedereen uit Ewijk is er wellicht langs gekomen, De Eerste Regulieren. Een huis aan de Koningstraat dat die naam prominent op de gevel heeft staan. Het naamschild is nadrukkelijk in beeld en suggereert dat er ook een tweede Regulieren is. Het huis ernaast is bijna hetzelfde, alleen daar ontbreekt een naamschild. Ook ik loop er met regelmaat aan voorbij en dacht steeds: waar komt die naam vandaan en betekent die naam iets aparts?

Dit speciale nummer van de Cirkel gaf me de gelegenheid op onderzoek te gaan. Ik heb eerst de betekenis van regulieren opgezocht. De naam Regulieren is onder meer afkomstig uit de katholieke kerk. Een Regulier was iemand die volgens bepaalde, door de paus goedgekeurde, regels leefde. Een kloosterling bijvoorbeeld. Dan kan het zijn dat die plek lang geleden iets te maken gehad heeft met een kloosterorde of het bezit was een kloosterorde.

Regulier betekent ook gewoon of een woning zonder speciale voorzieningen. Dat zou hier van toepassing kunnen zijn. Ik heb er geen bewijs van kunnen vinden.

Naam voor de grond
Het was in vroegere tijden wel gewoon om een stuk grond een naam te geven. Den Elt, Hooge Woerd, Lampeland zijn hele bekende namen. Zo was de grond waarop deze twee huizen staan bekend als Regulieren. Op de kaart is duidelijk te zien dat aan de Koningstraat een perceel ligt met de naam Regulieren. De lijn die door dit land loopt is een sloot die er vroeger was. Alle kavels waterden af op de wetering, vandaar dat er veel rechte kavellijnen zichtbaar zijn op de kaart.

Eigendom
De Regulieren, in 1859 was er ook nog sprake van het Regelierenwoerdje, is in 1851 te koop aangeboden bij notaris van Elsbroek in Nijmegen. In 1915 is de grond verkocht aan Mej. P.A. Melssen, weduwe A. Jansen. Later is de Regulieren in bezit gekomen van Henrikus Bruisten, gehuwd met mevr. Derkse. Henrikus Bruisten was landbouwer en woonde in Ewijk. De grond werd verkocht op 20-10-1926 als bouwland en boomgaard aan zijn zoon, Theodorus Johannes Bruisten. De grond was dus voordat het huis werd gebouwd in het bezit van de fam. Bruisten en werd blijkbaar gebruikt voor landbouw. De Tweede Regulieren, het huis ernaast, Koningstraat 23, was in bezit van Piet Bruisten de Kleijn.

Geschiedenis van het huis De Eerste Regulieren
Theodorus heeft op de grond een huis gebouwd in 1926 en het land gebruikt als boomgaard van 1926 – 1971. De huidige eigenaar, Pieter van de Ven, kan zich herinneren dat zijn moeder de spreeuwen uit de boomgaard moest verjagen. Ook het huis ernaast is door de fam. Piet Bruisten gebouwd. Officieel is dat de Tweede Regulieren, maar dat is er nooit opgezet. Jan Willems, ook wel bekend als Jan van Jup en Derk, was de timmerman aannemer die in 1926 het werk uitgevoerd heeft. De woningen waren vroeger boerderijen met stallen. Deze zijn in de loop van de tijd afgebroken. De kap is een gebroken kap of mansarde kap. Dit kwamen vroeg veel voor omdat het door de geknipte vorm iets meer ruimte opleverde.

Familie nog steeds eigenaar
Riek Bruisten, een van de vijf zussen en de moeder van de huidige eigenaar heeft het huis met Piet van de Ven gekocht in 1971. Piet van de Ven, vader van de huidige eigenaar, heeft de grond weer als landbouwgrond gebruikt. Hij heeft het huis verbouwd en heeft een vergunning aangevraagd om een varkensstal te bouwen. Dit is niet goedgekeurd door de gemeente. Stallen voor vee, koeien, mocht wel. Toen zijn de schuren achter het huis gebouwd. De huizen zijn steeds in het bezit gebleven van de familie Bruisten. Mevrouw Van de Ven-Bruisten is in het ouderlijk huis blijven wonen. Mevrouw Heuij-Bruisten is de langst levende van de vijf zussen die er geboren zijn. Pieter en Alice van de Ven zijn nu eigenaar van het huis en hebben het verhuurd.

Met dank aan Pieter van de Ven, Wilbert Lelivelt, John Verploegen en Arno Spin.

Toon van Wezel.