Vereniging van Senioren Ewijk

Koersbal

Het koersballen gaat weer van start!

Wij zijn een groep personen die op een gezellige manier koersballen in MFA ’t Hart en het zou fijn zijn om nieuwe leden te mogen begroeten.

Misschien zal niet iedereen weten wat koersbal is. Hier een korte uitleg: koersbal is enigszins te vergelijken met jeu de boules. Ook hierbij wordt geprobeerd om de ballen zo dicht mogelijk bij een vooraf gegooid klein balletje (but genaamd) te gooien. Dit gebeurt in teamverband: twee teams bestaande uit elk twee spelers gooien om de beurt hun bal. Nadat elke speler twee maal gegooid heeft wordt gekeken welke bal of ballen van een team het dichts bij de but liggen. Dit team krijgt dan de punten.

We spelen meerdere rondes en tussendoor houden we een koffie-/theepauze.

In tegenstelling tot jeu de boules wordt koersbal niet op een harde ondergrond gespeeld maar op een vilten mat van 8 bij 2 meter. Ook zijn de kunststof ballen groter dan de jeu de boules ballen en bovendien aan één kant wat afgevlakt, zodat de ballen bij het gooien op de mat een flauwe bocht maken.

Als u geïnteresseerd bent geraakt of gewoon eens een keer wilt kijken of zelf wilt gooien dan bent u meer dan welkom. We spelen op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur en ons seizoen loopt van oktober tot en met april. Nadere informatie is te verkrijgen bij Ger Rutten, telefoon  0487-522379.

GRAAG TOT ZIENS.

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn voorlopig afgelast
Activiteit Datum Tijd

Wekelijkse activiteiten

Alle activiteiten zijn voorlopig afgelast
Activiteiten vinden plaats in MFA 't Hart

Maandag Biljarten 13.30-17.00
Vrij kaarten 13.30-17.00
Dinsdag Inloophuis 09.30-12.00
Workshop tekenen 14.00-16.00
Woensdag Biljarten 13.30-17.00
Prijsrikken 13.30-17.00
Donderdag Hartensoos 09.30-12.30