Vereniging van Senioren Ewijk

Nieuwjaar

Het is 1 januari geweest en nu is 2022 is aan de beurt

“Wat zal dit jaar gaan brengen?” vragen we ons af. Nu ik dit schrijf, is afgelopen vrijdag de persconferentie geweest waarin weer wat versoepelingen zijn aangekondigd. De lockdown wordt dus verder versoepeld. Een lockdown, daar hadden we andere jaren nog nooit van gehoord.

Het is gebruikelijk bij verenigingen dat de voorzitter een woordje richt aan de leden.

We blikken eerst terug op 2021. Dit jaar was voor onze vereniging, net als voor heel veel verenigingen, geen fijn jaar. Het coronavirus hield ons bezig. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden. Gelukkig konden we wel een Algemene Ledenvergadering houden, wel op een ongebruikelijk tijdstip in het jaar, nl. 18 september i.p.v. in het voorjaar en in oktober was er ook nog een vrijwilligersavond.

2021 was ook weer een jaar waarin we afscheid hebben genomen van een aantal leden, sommige door opzegging en een aantal door overlijden. Het laatste is natuurlijk inherent aan de leeftijd van onze leden. De aanwas laat te wensen over, ook landelijk loopt het aantal leden bij diverse seniorenverenigingen terug.

Voor 2022 hopen we dat het coronavirus sterk afzwakt zodat we als bestuur weer diverse activiteiten kunnen organiseren. De carnavalsmiddag die we elk jaar organiseren, kan dit jaar nog niet doorgaan. De Algemene Ledenvergadering staat gepland op zaterdag 16 april en de verwachting is, dat die toch wel door zal kunnen gaan. Zodra corona het weer toelaat, kunt u de overige activiteiten weer lezen in de Cirkel en op onze website.

Rest mij verder iedereen een gelukkig en vooral een gezond 2022 toe te wensen, ook namens de overige bestuursleden!

Matthieu Roelofs
Voorzitter Seniorenvereniging Ewijk