Vereniging van Senioren Ewijk

Sluiting kerk …. en nu?

Zondag 27 juni, een bijzondere dag

Er was veel belangstelling voor het bijwonen van de laatste viering in de Johannes de Doperkerk. Gezien corona was de kerk goed gevuld. Op het plein voor de kerk was een groot scherm gezet en plaats gemaakt voor belangstellenden die de viering niet in de kerk konden meemaken. Ook het plein was goed gevuld.
Veel mensen uit Ewijk hebben hun persoonlijke herinneringen aan de kerk. Doopsel, kleine communie, vormsel, veel mensen zijn er getrouwd en velen hebben in de kerk het laatste afscheid genomen van geliefden, vrienden of bekenden.

De kerk heeft altijd onderdak geboden aan veel emoties. Heel toepasselijk was dan ook het openingslied van de laatste mis ‘My Lord what a morning’, dat duidelijk maakte dat dit voor velen een speciale ochtend was.

De pastores Ruud Roefs, Roman Gruijters, Ton van Balveren, Jo Straver, Bertus Visschedijk en Jan de Waal gingen voor in deze laatste eucharistieviering.

Zoals al meer dan 30 jaar werd de mis gezongen door het Liturgisch Gemengd Koor o.l.v. Nico Adriaens. De nieuwe coronaregels maakten het mogelijk dat er met 8 mensen gezongen mocht worden. Het was niet het hele koor, desondanks klonk het erg mooi en brachten zij een rijk gevarieerde gezongen ondersteuning van de viering ten gehore.

Ook de lectoren hadden een actief aandeel in deze viering.

Een heel bijzonder moment is er aan het einde van de mis. De kaarsen worden uitgeblazen terwijl iedereen in de kerk is. Daarna ruimden pastor Roefs, Marcel de acoliet en Arno de koster het altaar leeg. De lectoren vouwden de kleden waarmee het altaar altijd gedekt is op en pastor Ruud Roefs haalde de altaarsteen eruit en overhandigde deze aan pastor Jan de Waal.

Aan het einde van de viering werden de relieken en het geconsacreerde brood, samen met de brandende paaskaars door de voorgangers en vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap naar buiten gedragen. In processie sloten de kerkgangers zich hierbij aan en liep de kerk voor de laatste keer leeg.

Voor de laatste keer in deze kerk opende Nico Adriaens zowat alle registers van het orgel bij het spelen van ‘toccate en fugue’, een werk van J.S. Bach, een waardig afscheid.

Voor veel mensen uit het dorp was de laatste gang uit de kerk een emotioneel gebeuren, een afscheid van een belangrijk deel uit het leven. Op het plein voor de kerk verzamelden zich alle kerkgangers en belangstellenden. Het was de eer aan Jaap Peters om voor de laatste keer de kerk (symbolisch) op slot te doen.

Wat nu
De kerk en de omgeving van de kerk zal veranderen. Het huis waar vroeger Fleuren woonde is verkocht. Daar woont een gezin in. Zij zullen deze woning naar hun woonwensen inrichten. De nieuwe bewoners zijn nauw betrokken bij het gezinsvervangend tehuis dat hoogstwaarschijnlijk in de pastorie zal komen. De grote werkruimte die hoort bij het pand van Fleuren kan in de toekomst omgebouwd worden tot ruimte voor dagbesteding.

De pastorie kan omgebouwd worden naar een gezinshuis waar negen kinderen met hun pleegouders kunnen wonen. Deze plannen zijn al in vergevorderd stadium. Mogelijk dit najaar kan de koop van de pastorie rond zijn. Daarna verbouwt de Driestroom de pastorie tot een passend gezinshuis. Een hele klus!

Nieuwe functie kerk
Bij elk gezin verlaten de kinderen op een gegeven moment het ouderlijk huis. Dat is bij een gezinsvervangend huis niet anders. Omdat deze kinderen voor langere tijd begeleiding nodig hebben, zou een aantal van hen kunnen doorstromen naar een plek vlak bij hun thuis. Daarbij komt de kerk in beeld. De kerk zou Driestroom dan om willen bouwen naar een appartementengebouw waarin onder meer 15 appartementjes komen.

De Mariakapel zal toegankelijk blijven. En ook de kerk zal toegankelijk blijven. Binnen de huidige ideeën is veel ruimte voor een wisselwerking van het begeleide wonen en het dorp. Hoe dat er precies gaat uitzien is nog niet duidelijk. Wel is het beleid dat de jongeren die begeleid gaan wonen geen verslavingsproblematiek hebben.

Er is in beginsel een akkoord over de nieuwe functie van de kerk. De mogelijke uitvoering is een laatste fase en zal plaatsvinden als de pastorie al enige tijd een gezinshuis is.

Toon van Wezel.